Vol 9, No 2 (2024)

Volume 9 Nomor 2, Mei 2024

Volume 9 Nomor 2, Mei 2024

Table of Contents

Education and Social Science

Sefrinda Byartika Sabila, Widowati Budijastuti, Sifak Indana
253-260
Shofi Nur Amalia, Sumarno Sumarno, Malinda Fatmawati
261-271
Endrayana Putut Laksminto Emanuel, Yuliani Yuliani
272-277
Fitriasuri Fitriasuri, Safira Azzahra
278-289
Noy Gemma Frieda Erina
290-298
Meilantifa Meilantifa, Endrayana Putut Laksminto Emanuel
299-305
Rani Nurul Laili Herzegovina, M. Mas’ud Said, Ali Masykur Musa
306-319
Lutfiyah Lutfiyah, Slamet Muchsin, Rini Rahayu Kurniati
320-331
Athoillah Islamy, Zulihi Zulihi, M. Aba Yazid, Muhammad Abduh
PDF
332-339
Samian Samian, Slamet Muchsin, Afiffuddin Afiffuddin
340-351
Henny Pratiwi, Isnandar Isnandar, Muhammad Aris Ichwanto Ichwanto
352-359
Maulana Nur Antoro Putro, Didik Dwi Prasetya, Lismi Animatul Chisbiyah
360-368
Eryc Eryc, Arya Irawan Putra Palguna, Dame Afrina Sihombing, Sarfilianty Anggiani
PDF
369-382
Andi Adisaturrahimi, Mustaqimah Mustaqimah, Reskyani Reskyani, Asman Bin Mohd Tahir
PDF
383-390
Erlangga Kusuma Yuda, Nuryani Nuryani, Ila Rosmilawati
391-399

Mathematics and Natural Science

Nining Haryuni, Binti Khopsoh
400-408
Ardhi Sanwidi
409-416

Engineering and Technology

Budi Setiawan, Apif M Hajji, Dian Ariestadi, Imam Alfianto
417-426
Lucky Prabawati, Apif Miptahul Hajji, Aisyah Larasati
427-441
Rizky Ariansah, Idria Maita, Fitriani Muttakin, Zarnelly Zarnelly, Muhammad Luthfi Hamzah, Arif Marsal
442-451
Maulidhatus Shania, Tranggono Tranggono
452-465
Handika Setya Wijaya, M. Sa’dillah, Yustina Roslani Nona Elsa
466-478
F. Eddy Poerwodihardjo, Citra Pradipta Hudoyo
479-487
Wahyu Nofiyan Hadi, Titik Suhartini
488-498
Dodik Wayan
499-506